Monthly Archives: iunie 2024

Nr. înreg 1882 / 20.06.2024

REZULTATELE  OBȚINUTE

LA PROBELE DE APTITUDINI – ARTE PLASTICE

 

Alte clase

 

     ANUL ȘCOLAR …2024-2025 ………….                                                                                        DATA: 20.06.2024

 

Nr.

crt.

Codul candidatului Clasa

Rom/Magh.

Nota la proba de Desen Nota la proba de Pictură Nota finală         Rezultat

 

1 APRO 528 VIII ROM 4 4.5 Respins
2 APRO 466 VIII ROM 5 4.75 Respins
3 APRO 689 VII MAGH 7.25 9.5 8.37 Admis
4 APRO 245 VII ROM 8.5 7 7.75 Admis
5 APRO 569 VII MAGH 9.75 8.25 9 Admis
6 APRO 858 VIII MAGH 8.5 8.75 8.62 Admis
7 APRO 664 X MAGH 7.75 7.75 Admis
8 APRO 927 VII ROM 8.25 8 8.12 Admis
9 APRO 892 X ROM 7.7 7.75 Admis
10 APRO 492 VI MAGH 8 8 8 Admis

                                               

                                                                                                                                                 Preşedinte,

                                                                                                                                                            Prof. Ambrus Sándor-József


 

Nr. înreg. 1878/20.06.2024

REZULTATELE  OBȚINUTE

LA PROBELE DE APTITUDINI – MUZICĂ

    

ANUL ȘCOLAR : ………2024-2025……………….           ALTE CLASE                                                                              DATA : 20.06.2024

 

Nr.

crt.

Codul candidatului Clasa

Rom/Magh.

Nota la proba de auz muzical/ritm TSD Nota la proba de interpretare instrumentală/vocală Nota finală Rezultat

admis/respins

 

1 MUHU 525 V / Magh 8 8 8 Admis – chitara
2 MUHU 278 IV / Magh 6.5 6.5 6.5 Admis – Violoncel
3 MUHU 372 I / Rom 8.7 8.5 8.6 Admis – pian
4 MUHU 584 VI  / Magh 7.5 7.2 7.35 Admis-Violoncel
5 MUHU 449 XI / Magh 7.7 8.5 8.10 Admis – Canto
6 MUHU 523 VII / Magh 4 4 4 RESPINS
7 MUHU 959 VII / Magh 7.9 7.6 7.75 Admis-Percutie
8 MUHU 529 IV / Rom 7 6.8 6.9 Admis – Chitara
9 MUHU 463 IV / Rom 6.5 6.5 6.5 Admis – Violoncel
10 MUHU 956 VIII / Magh 10 10 10 Admis – Oboi

       

Membrii comisiei,                                                                                                                              Preşedinte,

                                                                                                                                                                        Prof. Ambrus Sándor-József

 

Nr.înreg. 1631 / 12.06.2024                   

PROBE  DE APTITUDINI  ÎN
VEDEREA  
ÎNSCRIERII
 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
ARTISTIC ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025

 

CLASELE
I-IV

 

Data probelor de aptitudini:

Muzică : 20 iunie 2024 , ora  9.00

Din ce constă proba:

secția instrumentală și vocală 2 lucrări de
stil și caracter diferit cu sau  fără acompaniament muzical,

– exerciții de ritm, auz- și memorie muzicală

CLASELE  VI-VIII, CLASELE
X-XI

 

Data probelor de aptitudini:

Arte plastice și decorative :

Clasele VI -VIII: 20 iunie 2024, ora 8.00 și 11.00

Clasele X – XI:20 iunie 2024, ora 8.00 și 11.00

Muzică : 20 iunie 2024 , ora  9.00

 

Înscriere la probele de
aptitudini:

Până în data de 19 iunie 2024  la secretariatul
Liceului de Arte,,Plugor Sándor”
, zilnic între orele 8.00-16.00 sau prin mail

Acte necesare:

–  cerere (se completează la
secretariat)

–  copie carnet de elev clasele frecventate

 

Din ce constă
proba:

SECȚIA ARTE PLASTICE ȘI ARTE DECORATIVE:

1. Proba de desen

Observație după natură –
natură statică alcătuită din două –trei obiecte.Tehnică: desen în creion pe
coală format A3.

 Precizare: dacă în fundal se
folosește draperie, aceasta nu va avea falduri.

Criterii de apreciere: încadrare
în pagină, constructie și valorație

Materiale de lucru (asigurate de
candidat):

• bloc pentru desen, format A3
,  creioane de desen moi: B, 2B, 4B, 6B etc. , gumă de șters

 2. Proba de pictură

Compoziție cu personaje, în
culoare – pe un subiect dat de comisie.

Tehnică: culori de apă.

Materiale de lucru (asigurate de
candidat):

• creioane, hartie format A3,
culori de apă, pensule cu păr moale, paletă pentru amestecul culorilor, vas
stabil pentru apă

 Criterii de apreciere:
echilibrul compoziției; armonia cromatică

SECȚIA MUZICĂ:

Pentru secția instrumentală și vocală 2 lucrări de stil și caracter diferit cu sau  fără
acompaniament muzical, solfegiu, proba de auz-ritm-memorie muzicala

 

DIRECTOR,

Prof. Ambrus Sándor-József

 

Clasa a IV-a

Premiul I.- Adochiţe Maria-Camelia, Şcoala Gim. Ady Endre, Prof. Avram Crina

Premiul II: Józsa Boróka, Plugor Sándor Művészeti Líceum, Tanító: Dancs Gyöngyvér

 Premiul III: Éltes-Jakócs Rózsa, Plugor Sándor Művészeti Líceum, Tanító: Dancs Gyöngyvér

Menţiune: Erdélyi Sara-Alexia, Lic. de Arte Plugor Sándor”, Prof. Florescu Maria

Menţiune: Stekbauer Gerda, Plugor Sándor Művészeti Líceum, Tanító: Dancs Gyöngyvér

 

Clasa a III-a

Premiul I.: Hegyeli Léda, 1.számú általános iskola-Zabola, szülő: Hegyeli-Kátai Klára

 Premiul III: Szakács Luca-Norina, Mikes Kelemen Elméleti Liceum, Tanító: Ördögh Éva-Melinda

 

Clasa a II-a

Premiul I.- Gyurkó-Henning Luca, Váradi József Általános Iskola, Tanító:Tankó Blanka

Premiul II: Havlin-Bocskor Boglárka, Váradi József Általános Iskola, Tanító: Tankó Blanka

 Premiul III: Kurta Iringó-Ráhel, Dr.Gelei József Ált. Isk., Árkos, Tanító: Vitályos Ágnes

Menţiune: Rendi Jácinta-Timea, Dr.Gelei József Ált. Isk., Árkos, Tanító: Vitályos Ágnes

 

Clasa a I-a

Premiul I.: Hegyeli Gergely, 1.számú általános iskola-Zabola, szülő: Hegyeli-Kátai Klára

Premiul II: Incze Kristóf, Váradi József Általános Iskola, Tanító:Tamás Márta

 Premiul III: Babos Kata, Székely Mikó Kollégium, Tanító: Lőrincz Enikő

Menţiune: Simon Noémi, Mikes Kelemen Elméleti Liceum, Tanító: Galaczi Olga

Menţiune: Czintos Aliz-Gyopár, Váradi József Általános Iskola, Tanító:Tamás Márta

Menţiune: Zoltán Nóra, Váradi József Általános Iskola, Tanító:Jakab Zsuzsanna

 

Clasa pregătitoare

Premiul I.: Simon Anna, Váradi József Általános Iskola, Tanító: Nagy Noémi

Premiul II:Kovács Fanni, Váradi József Általános Iskola, Tanító: Nagy Noémi

Premiul III: Arros Petra, Váradi József Általános Iskola, Tanító: Szabó Zita

Menţiune: Debreczi Antal Villő, Váradi József Általános Iskola, Tanító: Szabó Zita

Menţiune: Kerekes Fruzsina, Váradi József Általános Iskola, Tanító: Szabó Zita