Monthly Archives: februarie 2017

Clădirea școlii, clădirea veche a fost construită în anul 1905 din fondurile Consiliului local, instituţia începând să funcţioneze la 1 septembrie al aceluiaşi an, cu statutul de primă şcoală publică elementară de stat din Sfântu Gheorghe. Din acest considerent clădirea şcolii a fost declarată monument arhitectonic. La data respectivă clădirea era compusă din:11 săli de clasă,1 sală festivă, 1 birou, 1 cancelarie, 1 bibliotecă, 1 locuinţă cu trei camere pentru director, 1 anexă. În anul 1962 s-a amenajat sala de sport a şcolii din fondurile primăriei oraşului iar în 1963 s-a construit un grup sanitar. În 1971, deasupra sălii de sport s-a construit o sală festivă cu scenă mobilă.

Procesul educativ a început în anul şcolar 1905-1906 cu 513 elevi în clasele I-IV, secţia maghiară. Primul director al şcolii a fost învăţătorul Csinádi Lajos. În 1913 efectivul de elevi a ajuns la 657. Pentru această perioadă nu există date de arhivă în ceea ce priveşte colectivul de cadre didactice al şcolii.
În anul 1923, alături de secţia maghiară s-a înfiinţat şi secţia română, cu 96 de elevi în clasele I-IV.
În anul şcolar 1945-1946 secţia română, clasele I-VII era frecventată de 20 de elevi iar secţia maghiară de 196, în total 216 elevi. Trebuie menţionat că şcolile publice de pe teritoriul oraşului se înmulţiseră ceea ce a dus la scăderea efectivelor de elevi.
În anul şcolar 1948-1949 cele două secţii au continuat să funcţioneze. În anul şcolar 1961-1961 existau în total 21 de clase dintre care clasele I-VII A şi B erau de secţie maghiară iar I-VII C era secţia română. Efectivul total de elevi era 582 cu un corp profesoral de 29 cadre didactice.
În anul şcolar 1967-1968 şcoala funcţionează cu 17 clase, din care la ciclul primar cu ambele secţii (română şi maghiară) iar la ciclul gimnazial numai cu secţia maghiară. Efectivul de elevi al şcolii era de 430 cu 23 de profesori şi învăţători. Începând din anul 1968 şcoala a funcţionat ca Şcoală generală cu program suplimetar de muzică.
Clădirea nouă– dată în folosinţă în anul 1982, cu 26 de săli individuale destinate procesului de învătământ instrumental.

Continue reading