Monthly Archives: aprilie 2022

ADMITERE PENTRU CLASA A IX-A
LICEUL DE ARTE ,,PLUGOR SÁNDOR” DIN SFÂNTU GHEORGHE SUSȚINE PROBE DE APTITUDINI DE ADMITERE ÎN LICEU PENTRU ELEVII CARE VOR SĂ BENEFICIEZE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ARTISTIC DIN ANUL ȘCOLAR 2022-2023
PLANUL DE ȘCOLARIZARE: pentru anul școlar 2022-2023 Liceul de Arte,,Plugor Sándor” s-au aprobat:
-1 clasă de muzică / dramă – secția maghiară – 12/ 12 locuri
-1 clasă de arte plastice – secția maghiară – 24 locuri
-1 clasă de muzică / dramă / arte plastice – secția română – 8/ 8/ 8 locuri
ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI se face în perioada 16-17 mai 2022, zilnic între orele 8.00-16.00 la secretariatul liceului prin depunerea directă sau online a documentelor de înscriere.
DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
– anexă la fișa de înscriere (eliberat de școala de proveniență)
– copia după certificatul de naștere al candidatului și copia după buletin al candidatului
– copia după buletin al părinților
– copia după carnetul de elev de unde rezultă situația la învățătură și încheierea situației la învățătură și datele elevului
DESFĂȘURAREA PROBELOR DE APTITUDINI:
Muzică: 18 mai 2022, ora 9.00 (Sala festivă)
Dramă: – secția română: 19 mai 2022, ora 17.00 (sala Dan Turbatu)
– secția maghiară: 19 mai 2022, ora 17.00 (sala Visky Arpad)
Arte plastice: – proba de desen: 18 mai 2022, ora 8.00 (sălile 206-205-201)
​​ – proba de compoziție: 20 mai 2022, ora 8.00 (sălile 206-205-201)
Durata probei este de 4-6 ore.
COMUNICAREA REZULTATELOR: 23 mai 2022
CONȚINUTUL PROBELOR;
SECȚIA ARTE PLASTICE ȘI ARTE DECORATIVE:
Materiale necesare pentru proba de desen: bloc A3, creioane grafit B, 2B, 4B, 6B, iar pentru proba de compoziție : culori acril, tempera sau acuarele, pensule, paletă
SECȚIA MUZICĂ:
Pentru elevii care provin din învățământ artistic: pentru secția instrumentală : 1 studiu și 2 lucrări de stil și caracter diferit cu sau fără acompaniament muzical, pentru secția de canto: 2 piese de stil și caracter diferit cu sau fără acompaniament muzical.
Pentru elevii care provin din învățământ de masă: 2 piese interpretate pe instrument muzical sau prin voce, probe de auz muzical și ritm.
SECȚIA DRAMĂ:
Ce trebuie pregătit:
– 1 poezie la alegere
– 1 proză scurtă (nuvelă sau poveste)
– 1 cântec la alegere
– exerciții de ritm
– un interviu cu candidatul
INFORMAȚII UTILE REFERITOARE LA PROBELE DE APTITUDINI:
Nota finală minimă de promovare probelor de aptitudini este 6(șase).
La probele de aptitudini nu se admit contestații
Pentru informații suplimentare contactați numerele de telefon 0267 312997 și 0725523498
DIRECTOR,
Prof. SEBESTYÉN-LÁZÁR ENIKŐ

 


 

Calendarul Admiterii În Învățământul Liceal

pentru anul școlar 2022-2023

 

Calendar-Admitere-liceu-2022_1.pdf

 


 

ORDIN nr. 5.150/30 august 2021
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal
pentru
anul şcolar 2022 – 2023

 

OM 5.150_2021_admitere liceu 2022-2023_0.pdf

 


 

ORDIN nr. 5.150 din 30 august 2021
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023

– anexe pentru probele de aptitudini –

 

ORDIN nr. 5.150 din 30 august 2021_Admitere liceu 2022-2023.pdf