Horváth Szilveszter

 

METODOLOGIE
de înscriere a copiilor în învățământul primar
OME nr. 4019 din 15.03.2024
 

 

Plan de şcolarizare
număr locuri

Nr. locuri pt. anul scolar 2024-2025_rotated

Informare
Evaluarea dezvoltării copiilor

CJRAE_Informare_Ro-3

 

Cerere tip

CJRAE_Cerere_cv_Anexa2

 

Criterii specifice de departajare

Criterii specifice avizat ISJ

 

 

Mai multe informatii pe site-ul I.S.J. Covasna – click AICI

 

 


LICEUL DE ARTE ,,PLUGOR SÁNDOR” din Sfântu Gheorghe
organizează probe de aptitudini în vederea admiterii în
liceu vocaţional pentru anul școlar 2024-2025

Admitere 2024-2025 ro 


Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale 


UPDATE: Ordin 6154 admitere-liceu-2024-plus-anexe-2 


UPDATE: Grafic examene de pregătire  – NOU!!! 

LICITAȚIE DESCHISĂ FĂRĂ PRESELECȚIE PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIULUI BUFETULUI ȘCOLAR

 

Liceul de Arte „Plugor Sándor”, în data de 29 Septembrie 2023, ora 1100, va ține licitație privind închirierea spaţiului destinat pentru bufet școlar.

Caietul de sarcini se poate prelua, contra cost- 50 lei, de la contabilitatea școlii.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0267-312997.

 

Criterii pentru acordare Burse școlare

an școlar 2023-2024

Baza legală:     OM 6238 / sept.2023

Termenul de depunere a dosarelor pentru bursă  este 5 OCTOMBRIE 2023.

 

Detalii in fisierele atasate:

 

PS Criterii pentru acordare 2023-24

1 Cerere pentru acordarea bursei premii olimpice excelența I+II

2 Cerere pentru acordarea bursei premii olimpice merit

3a tip NOU cerere bursa SOCIALA-venituri mici 2023-2024

3c tip NOU cerere bursa SOCIALA – orfani, plasament 2023-24

3d tip NOU cerere bursa SOCIALA – monoparental 2023-24

3e tip NOU cerere bursa SOCIALA-medical 2023-24

3f tip NOU cerere bursa SOCIALA-venit minim incluziune 2023-24

Nr. înreg. 2762 / 13.09.2023

Precizări privind acordarea rechizitelor școlare gratuite pentru anul școlar 2023-2024

 • Baza legală: OG 33 / 2001 , Legea nr 126/2002, OMECTS nr. 4385/2012

            În conformitate cu Legea nr. 126/2002, se acordă rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară-

adică maxim 1500 lei venit net în luna iulie 2023 pe fiecare membru din familie.

La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți, arendă, chirii după clădiri, arendă după terenuri, etc.

ACTE NECESARE:

 1. Cerere tip;
 2. Copii după C.I. (buletin) sau certificate de naștere pentru părinți/tutori/reprezentanți legali și pentru toți copiii aflați în componența și în întreținerea familiei;
 3. Acte doveditoare pentru venitul lunar net din luna iulie 2023. Se depune la dosar unul sau mai multe acte în variantele:
 • Adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2023 pentru ambii părinți,
 • Copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;
 • Adeverință de la ANAF pentru ambii parinti;
 • Adeverinţă de la Primărie că deţin / nu deţin terenuri
 • Declarație pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri
 • Adeverințe sau copie extras de cont pentru primire burse pentru elevi și studenți (daca este cazul primirii bursei in luna iulie 2023);
 • Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul).

 

Dosarele se depun la școală până MARŢI, 19 SEPTEMBRIE 2023.

 

cerere+decl RECHIZITE

Decl_TIP_propria rasp nu realizeaza venit_2023

ORDIN 4385_2012_acordare_rechizite

Plugor S Precizări privind acordarea rechizitelor școlare gratuite pentru anul școlar 2023-2024

 

Nr. înreg. 2277/18.07.2023

LICEUL  DE  ARTE ,,PLUGOR  SÁNDOR” DIN  SFÂNTU  GHEORGHE ORGANIZEAZĂ  PROBE  DE  APTITUDINI  ÎN VEDEREA   ADMITERII  ÎN  LICEU  PENTRU ELEVII  CARE  VOR  SĂ  BENEFICIEZE  DE  ÎNVĂȚĂMÂNT ARTISTIC DIN  ANUL  ȘCOLAR  2023-2024

 

                                   ADMITERE  PENTRU CLASA A IX-A , ETAPA II

 

ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI se face în data de  31 iulie 2023, între orele 8.00-15.00 la secretariatul liceului prin depunerea directă sau online a documentelor de înscriere.

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

– anexă la fișa de înscriere (eliberată de școala de proveniență)

– copia după certificatul de naștere și  după c.i. candidat

– copia după c.i. părinți

– adeverința de participare la examenul de Evaluare Națională

– foaia matricolă, clasele V-VIII

 

DESFĂȘURAREA  PROBELOR DE APTITUDINI:

Muzică: 01 AUGUST 2023, ora 9.00 (Sala festivă)

Arte plastice: – proba de desen: 01 AUGUST 2023, ora 9.00 (sălile 206-205-201)

– proba  de compoziție: 02 AUGUST 2023, ora 9.00 (sălile 206-205-201)

Durata probei este de 5  ore.

 

COMUNICAREA REZULTATELOR: 3-4 AUGUST, ora 10.00

 

CONȚINUTUL PROBELOR:


SECȚIA ARTE PLASTICE ȘI ARTE DECORATIVE:

Materiale necesare pentru proba de desen: bloc A3, creioane grafit B, 2B, 4B, 6B, iar pentru proba de compoziție : culori acril, tempera sau acuarele, pensule, paletă

 

SECȚIA  MUZICĂ:

Pentru elevii care provin din învățământ artistic: pentru secția instrumentală : 1 studiu și 2 lucrări de stil și caracter diferit cu sau fără acompaniament muzical, pentru secția de canto:  2 piese de stil și caracter diferit cu sau fără acompaniament muzical.

Pentru elevii care provin din învățământ de masă: 2 piese interpretate pe instrument muzical sau prin voce, probe de auz muzical și ritm.

 

INFORMAȚII UTILE REFERITOARE LA PROBELE DE APTITUDINI:

Nota finală minimă de promovare probelor de aptitudini este 6(șase).

La probele de aptitudini nu se admit contestații

 

Pentru informații suplimentare contactați numerele de telefon 0267 312997  și  0725523498

 

                                    

DIRECTOR,

AMBRUS SÁNDOR-JÓZSEF