LICITAȚIE DESCHISĂ FĂRĂ PRESELECȚIE PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIULUI BUFETULUI ȘCOLAR

 

Liceul de Arte „Plugor Sándor”, în data de 29 Septembrie 2023, ora 1100, va ține licitație privind închirierea spaţiului destinat pentru bufet școlar.

Caietul de sarcini se poate prelua, contra cost- 50 lei, de la contabilitatea școlii.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0267-312997.

 

Criterii pentru acordare Burse școlare

an școlar 2023-2024

Baza legală:     OM 6238 / sept.2023

Termenul de depunere a dosarelor pentru bursă  este 5 OCTOMBRIE 2023.

 

Detalii in fisierele atasate:

 

PS Criterii pentru acordare 2023-24

1 Cerere pentru acordarea bursei premii olimpice excelența I+II

2 Cerere pentru acordarea bursei premii olimpice merit

3a tip NOU cerere bursa SOCIALA-venituri mici 2023-2024

3c tip NOU cerere bursa SOCIALA – orfani, plasament 2023-24

3d tip NOU cerere bursa SOCIALA – monoparental 2023-24

3e tip NOU cerere bursa SOCIALA-medical 2023-24

3f tip NOU cerere bursa SOCIALA-venit minim incluziune 2023-24

Nr. înreg. 2762 / 13.09.2023

Precizări privind acordarea rechizitelor școlare gratuite pentru anul școlar 2023-2024

 • Baza legală: OG 33 / 2001 , Legea nr 126/2002, OMECTS nr. 4385/2012

            În conformitate cu Legea nr. 126/2002, se acordă rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară-

adică maxim 1500 lei venit net în luna iulie 2023 pe fiecare membru din familie.

La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți, arendă, chirii după clădiri, arendă după terenuri, etc.

ACTE NECESARE:

 1. Cerere tip;
 2. Copii după C.I. (buletin) sau certificate de naștere pentru părinți/tutori/reprezentanți legali și pentru toți copiii aflați în componența și în întreținerea familiei;
 3. Acte doveditoare pentru venitul lunar net din luna iulie 2023. Se depune la dosar unul sau mai multe acte în variantele:
 • Adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2023 pentru ambii părinți,
 • Copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;
 • Adeverință de la ANAF pentru ambii parinti;
 • Adeverinţă de la Primărie că deţin / nu deţin terenuri
 • Declarație pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri
 • Adeverințe sau copie extras de cont pentru primire burse pentru elevi și studenți (daca este cazul primirii bursei in luna iulie 2023);
 • Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul).

 

Dosarele se depun la școală până MARŢI, 19 SEPTEMBRIE 2023.

 

cerere+decl RECHIZITE

Decl_TIP_propria rasp nu realizeaza venit_2023

ORDIN 4385_2012_acordare_rechizite

Plugor S Precizări privind acordarea rechizitelor școlare gratuite pentru anul școlar 2023-2024

 

Nr. înreg. 2277/18.07.2023

LICEUL  DE  ARTE ,,PLUGOR  SÁNDOR” DIN  SFÂNTU  GHEORGHE ORGANIZEAZĂ  PROBE  DE  APTITUDINI  ÎN VEDEREA   ADMITERII  ÎN  LICEU  PENTRU ELEVII  CARE  VOR  SĂ  BENEFICIEZE  DE  ÎNVĂȚĂMÂNT ARTISTIC DIN  ANUL  ȘCOLAR  2023-2024

 

                                   ADMITERE  PENTRU CLASA A IX-A , ETAPA II

 

ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI se face în data de  31 iulie 2023, între orele 8.00-15.00 la secretariatul liceului prin depunerea directă sau online a documentelor de înscriere.

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

– anexă la fișa de înscriere (eliberată de școala de proveniență)

– copia după certificatul de naștere și  după c.i. candidat

– copia după c.i. părinți

– adeverința de participare la examenul de Evaluare Națională

– foaia matricolă, clasele V-VIII

 

DESFĂȘURAREA  PROBELOR DE APTITUDINI:

Muzică: 01 AUGUST 2023, ora 9.00 (Sala festivă)

Arte plastice: – proba de desen: 01 AUGUST 2023, ora 9.00 (sălile 206-205-201)

– proba  de compoziție: 02 AUGUST 2023, ora 9.00 (sălile 206-205-201)

Durata probei este de 5  ore.

 

COMUNICAREA REZULTATELOR: 3-4 AUGUST, ora 10.00

 

CONȚINUTUL PROBELOR:


SECȚIA ARTE PLASTICE ȘI ARTE DECORATIVE:

Materiale necesare pentru proba de desen: bloc A3, creioane grafit B, 2B, 4B, 6B, iar pentru proba de compoziție : culori acril, tempera sau acuarele, pensule, paletă

 

SECȚIA  MUZICĂ:

Pentru elevii care provin din învățământ artistic: pentru secția instrumentală : 1 studiu și 2 lucrări de stil și caracter diferit cu sau fără acompaniament muzical, pentru secția de canto:  2 piese de stil și caracter diferit cu sau fără acompaniament muzical.

Pentru elevii care provin din învățământ de masă: 2 piese interpretate pe instrument muzical sau prin voce, probe de auz muzical și ritm.

 

INFORMAȚII UTILE REFERITOARE LA PROBELE DE APTITUDINI:

Nota finală minimă de promovare probelor de aptitudini este 6(șase).

La probele de aptitudini nu se admit contestații

 

Pentru informații suplimentare contactați numerele de telefon 0267 312997  și  0725523498

 

                                    

DIRECTOR,

AMBRUS SÁNDOR-JÓZSEF

 

 

 

 

 


Nr. înreg. 1572 / 19.05.2023

Rezultatele la probele de aptitudini în vederea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2023-2024

 

 

 

COD CANDIDAT

 

Județul

 

Școala de proveniență

 

SPECIALITATEA

Nota Teorie-

solfegiu- dicteu

Nota interpretare  

Nota finală

Rezultatul ADMIS/RESPINS  

Limba de predare

1 MURO 446 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe muzică canto 9.5 7.58 8.54 Admis Limba română
2 MURO 383 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe muzică flaut 6 8.08 7.04 Admis Limba română
3 MURO 865 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe muzică canto 7.12 6.25 6.68 Admis Limba română
4 MURO 276 BV Liceul Vocaţional de Muzică T. Ciortea, Braşov muzică pian 7.75 8.55 8.15 Admis Limba română
5 MURO 799 BV Liceul Vocaţional de Muzică T. Ciortea, Braşov muzică clarinet 6.38 7.88 7.13 Admis Limba română
6 MUHU 897 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe muzică tubă 9.57 9.69 9.63 Admis Limba maghiară
7 MUHU 886 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe muzică saxofon 5.56 8.66 7.11 Admis Limba maghiară
8 MUHU 873 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe muzică chitară 7.57 9.79 8.68 Admis Limba maghiară
9 MUHU 864 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe muzică pian 8.3 8.27 8.28 Admis Limba maghiară
10 MUHU 895 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe muzică violă 8.25 9.27 8.76 Admis Limba maghiară
11 MUHU 478 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe muzică pian 7 9.29 8.14 Admis Limba maghiară
12 MUHU 499 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe muzică chitară 5.68 9.04 7.36 Admis Limba maghiară
13 MUHU 844 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe muzică clarinet 6.57 9.56 8.06 Admis Limba maghiară
14 MUHU 878 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe muzică vioară 7.92 9.45 8.68 Admis Limba maghiară
15 MUHU 297 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe muzică flaut 10 10.00 10.00 Admis Limba maghiară
16 MUHU 643 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe muzică flaut 9.98 9.70 9.84 Admis Limba maghiară
17 MUHU 489 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe muzică chitară 6.98 8.54 7.76 Admis Limba maghiară
18 MUHU 855 CV Liceul Kőrösi Csoma Sándor, Covasna muzică corn 8.54 7.91 8.22 Admis Limba maghiară
19 MUHU 579 CV Liceul Teologic Reformat, Sf. Gheorghe muzică canto 8.86 9.33 9.09 Admis Limba maghiară
20 MUHU 923 CV Liceul Teologic Reformat, Sf. Gheorghe muzică canto / contrab 7.41 6.00 6.70 Admis Limba maghiară
21 MUHU 776 CV Liceul Teologic Reformat, Sf. Gheorghe muzică contrabas 7.5 8.00 7.75 Admis Limba maghiară
22 MUHU 364 CV Sc. Gimn. Gaál Mózes, Baraolt muzică orgă 9.33 8.58 8.95 Admis Limba maghiară
23 MUHU 654 CV Sc. Gimn. Bibó József, Brates muzică saxofon 7.16 8.41 7.78 Admis Limba maghiară
24 MUHU 324 CV Liceul Teoretic Mikes Kelemen, Sf. Gheorghe muzică canto 7.16 8.50 7.83 Admis Limba maghiară
25 MUHU 228 CV Şc. Gimn. Filia muzică saxofon 7.58 7.66 7.62 Admis Limba maghiară

 

 

 

COD CANDIDAT

 

Județul

 

Școala de proveniență

 

SPECIALITATEA

Proba de desen Proba de compoziție  

Nota finală

Rezultatul ADMIS/RESPINS  

Limba de predare

1 APRO 578 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe arte plastice 6.83 8.66 8.49 Admis Limba română
2 APRO 985 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe arte plastice 8.33 9.66 8.99 Admis Limba română
3 APRO 477 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe arte plastice 5.83 5.33 5.58 Respins Limba română
4 APRO 587 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe arte plastice 6.50 7.33 6.91 Admis Limba română
5 APRO 474 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe arte plastice 6.50 6.00 6.25 Admis Limba română
6 APRO 659 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe arte plastice 6.50 7.50 7.00 Admis Limba română
7 APRO 793 CV Colegiul National Mihai Viteazul, Sf. Gheorghe arte plastice NEPREZENTAT
8 APRO 998 CV Şcoala Gimn. Ady Endre, Sf. Gheorghe arte plastice 6.16 6.83 6.49 Admis Limba română
9 APRO 368 CV Colegiul National Mihai Viteazul, Sf. Gheorghe arte plastice 6.16 6.66 6.41 Admis Limba română
10 APHU 932 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe arte plastice 5.50 6.50 6.00 Admis Limba maghiară
11 APHU 259 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe arte plastice NEPREZENTAT
12 APHU 348 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe arte plastice 7.00 8.83 7.91 Admis Limba maghiară
13 APHU 257 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe arte plastice 7.16 6.83 6.99 Admis Limba maghiară
14 APHU 292 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe arte plastice 7.16 8.66 7.91 Admis Limba maghiară
15 APHU 554 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe arte plastice 7.83 9.83 8.83 Admis Limba maghiară
16 APHU 387 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe arte plastice 7.5 9.33 8.41 Admis Limba maghiară
17 APHU 938 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe arte plastice 8.00 8.16 8.08 Admis Limba maghiară
18 APHU 365 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe arte plastice 9.33 7.83 8.58 Admis Limba maghiară
19 APHU 549 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe arte plastice 5.33 5.50 5.41 Respins Limba maghiară
20 APHU 485 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe arte plastice 8.66 9.66 9.16 Admis Limba maghiară
21 APHU 943 CV Liceul de Arte Plugor Sándor, Sf. Gheorghe arte plastice 6.50 7.33 6.91 Admis Limba maghiară
22 APHU 599 CV Sc. Gimn. Dr. Gelei József, Arcus arte plastice 9.50 9.16 9.33 Admis Limba maghiară
23 APHU 696 CV Sc. Gimn. Nicolae Colan, Sf. Gheorghe arte plastice 6.83 8.50 7.66 Admis Limba maghiară
24 APHU 952 BV Liceul Teoretic Zajzoni Rab István, Săcele arte plastice 8.50 9.83 9.16 Admis Limba maghiară
25 APHU 522 CV Şc. Gimn. Nicolae Colan, Sf. Gheorghe arte plastice 5.83 4.83 5.33 Respins Limba maghiară
26 APHU 445 CV Şc. Gimn. Nicolae Colan, Sf. Gheorghe arte plastice 8.16 9.33 8.74 Admis Limba maghiară
27 APHU 778 CV Col. Nat. Székely Mikó, Sf. Gheorghe arte plastice 6.83 8.33 7.58 Admis Limba maghiară
28 APHU 953 CV Şc. Gimn. Váradi József, Sf. Gheorghe arte plastice 6.63 6.66 6.64 Admis Limba maghiară
29 APHU 588 CV Şc. Gimn. Nicolae Colan, Sf. Gheorghe arte plastice 7.83 9.50 8.66 Admis Limba maghiară
30 APHU 287 BV Şc. Gimn. nr. 15, Braşov arte plastice 6.83 7.50 7.16 Admis Limba maghiară
31 APHU 693 CV Şc. Gimn. Gaál Mózes, Baraolt arte plastice 6.33 7.00 6.66 Admis Limba maghiară
32 APHU 725 CV Şc. Gimn. Mikes Kelemen, Zagon arte plastice 6.83 7.33 7.08 Admis Limba maghiară
33 APHU 453 HR Şc. Gimn. Fogarasy Mihály, Gheorgheni arte plastice 8.00 8.66 8.33 Admis Limba maghiară
34 APHU 462 CV Şc. Gimn. Kriza János, Aita Mare arte plastice 4.83 6.16 5.49 Respins Limba maghiară
35 APHU 729 CV Şc. Gimn. Váradi József, Sf. Gheorghe arte plastice 7.83 8.16 7.99 Admis Limba maghiară
36 APHU 887 CV Şc. Gimn. Váradi József, Sf. Gheorghe arte plastice 6.00 5.50 5.75 Respins Limba maghiară
37 APHU 892 CV Liceul Teoretic Mikes Kelemen, Sf. Gheorghe arte plastice 7.33 7.50 7.41 Admis Limba maghiară
38 APHU 353 CV Şc. Gimn. Orbán Balázs, Moacsa arte plastice 6.16 7.83 6.99 Admis Limba maghiară
39 APHU 223 CV Şc. Gimn. Petőfi Sándor, Tg. Secuiesc arte plastice 7.33 7.33 7.33 Admis Limba maghiară
40 APHU 552 CV Col. Nat. Székely Mikó, Sf. Gheorghe arte plastice 8.33 8.16 8.49 Admis Limba maghiară
41 APHU 979 CV Şc. Gimn. Kriza János, Aita Mare arte plastice NEPREZENTAT Limba maghiară
42 APHU 922 CV Şc. Gimn. Henter Károly, Bodoc arte plastice 9.16 9.50 9.33 Admis Limba maghiară
43 APHU 677 CV Col. Nat. Székely Mikó, Sf. Gheorghe arte plastice 6.00 7.33 6.66 Admis Limba maghiară
44 APHU 983 CV Colegiul National Mihai Viteazul, Sf. Gheorghe arte plastice 5.5 5.33 5.41 Respins Limba maghiară

 

 

 

Președintele comisiei de admitere,

prof. Sebestyén-Lázár Enikő

 

FOARTE IMPORTANT!!!

Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci)

Media minimă de promovare a probei de aptitudini este 6 (șase).

La probele de aptitudini nu se admit contestații.

Rezultatul probei de aptitudini nu reprezintă rezultatul final al admiterii.

 

NOTĂ (CONFORM Anexei nr. 2 la Ordinul ME 5243 / 2022 )

Media Finală de Admitere (MFA) se calculează astfel:

MFA = (3* nota de la probele de aptitudini + MEDIA DE ADMITERE ) / 4

 

Click aici: Rezultate etapa I.

 

Oferta educațională

 

În anul școlar 2023-2024

școala va funcționa cu următoarele

grupe / clase:

 

·      Învățământ primar:

 

      1clasă secția română:

§  specializare muzică: 15 locuri

      1 clasă secția maghiară:

§  specializare muzică: 22 locuri

 

Detali la pagina: Înscriere în învăţământul Primar 2023-2024

 

·      Învățământ gimnazial:

 

      1clasă secția română:

§  Specializarea muzică: 8 locuri

§  Specializarea arte plastice: 5 locuri

      1clasă secția maghiară:

§  Specializarea muzică: 15 locuri

§  Specializarea arte plastice: 7 locuri

 

·      Învățământ liceal:

 

      1clasă secția română:

§  Specializarea muzică: 9 locuri

§  Specializarea arte plastice: 10 locuri

      1clasă secția maghiară:

§  Specializarea muzică: 20 locuri

      1clasă secția maghiară:

§  Specializarea arte plastice: 24 locuri

 

Detali la pagina: Admitere pentru clasa a IX-a în anul şcolar 2023-2024

 

Admitere pentru clasa a IX-a în anul şcolar 2023-2024

 

 

Click: Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024


 

 

 

   Nr. înreg. 1024 / 13.04.2023

 

 

LICEUL  DE  ARTE ,,PLUGOR  SÁNDOR” DIN  SFÂNTU  GHEORGHE SUSȚINE  PROBE  DE  APTITUDINI  DE  ADMITERE  ÎN  LICEU  PENTRU ELEVII  CARE  VOR    BENEFICIEZE  DE  ÎNVĂȚĂMÂNT ARTISTIC DIN  ANUL  ȘCOLAR  2023-2024

 

 

                                   ADMITERE  PENTRU CLASA A IX-A

 

 

PLANUL DE ȘCOLARIZARE: pentru anul școlar 2023-2024  Liceul de Arte,,Plugor Sándor” s-au aprobat:

 

-1 clasă de muzică – secția maghiară – 20 locuri

-1 clasă de arte plastice – secția maghiară –  24 locuri

-1 clasă de muzică / arte plastice – secția română – 9 / 10 locuri

 

 

ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI se face în perioada 15-16 mai 2023, zilnic între orele 8.00-16.00 la secretariatul liceului prin depunerea directă sau online a documentelor de înscriere.

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 

– anexă la fișa de înscriere (eliberat de școala de proveniență)

– copia după certificatul de naștere al candidatului și copia după buletin al candidatului

– copia după buletin al părinților

– copia după carnetul de elev de unde rezultă situația la învățătură și încheierea situației la învățătură și datele elevului

 

DESFĂȘURAREA  PROBELOR DE APTITUDINI: perioada 17 – 19 mai 2023

 

1. Muzică: 18 mai 2023, ora 10.00 (Sala festivă)

 

2. Arte plastice: – proba de desen: 18 mai 2023, ora 10.00 (sălile 206-205-201)

 

                          – proba  de compoziție: 19 mai 2023, ora 10.00 (sălile 206-205-201)

 

Durata probei este de 4-6 ore.

 

 

 

COMUNICAREA REZULTATELOR: 22 mai  2023

 

 

CONȚINUTUL PROBELOR : conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale anexa 3 la Ordin ME nr. 5243 / 2022

 


SECȚIA ARTE PLASTICE ȘI ARTE DECORATIVE:

 

Materiale necesare pentru proba de desen: bloc A3, creioane grafit B, 2B, 4B, 6B, iar pentru proba de compoziție : culori acril, tempera sau acuarele, pensule, paletă

 

 

SECȚIA  MUZICĂ:

 

Pentru elevii care provin din învățământ artistic: pentru secția instrumentală : 1 studiu și 2 lucrări de stil și caracter diferit cu sau fără acompaniament muzical, pentru secția de canto:  2 piese de stil și caracter diferit cu sau fără acompaniament muzical.

 

Pentru elevii care provin din învățământ de masă: 2 piese interpretate pe instrument muzical sau prin voce, probe de auz muzical și ritm.

 

INFORMAȚII UTILE REFERITOARE LA PROBELE DE APTITUDINI:

 

Nota finală minimă de promovare probelor de aptitudini este 6(șase).

La probele de aptitudini nu se admit contestații

 

Pentru informații suplimentare contactați numerele de telefon 0267 312997  și  0725523498

                                    

 

DIRECTOR,

 

Prof. SEBESTYÉN-LÁZÁR ENIKŐ