Păstrarea credinţei, a limbii şi a culturii, întărirea, îmbogăţirea şi cultivarea lor este condiţia permanenţei unei naţiuni. În spaţiul nostru, Trei Scaune, resimţim nevoia stringentă de cultură după ce generaţii dezrădăcinate au crescut în lipsa ei. Reînnoirea noastră morală devine posibilă numai prin instituţii puternice a căror misiune primordială este împlinirea actului de cultură. Cei care susţin şi sprijină un liceu de artă clădesc viitorul căci greutăţile sau eforturile financiare de azi, sacrificiile de moment, vor da roade mâine.
În 1990, din fosta şcoală generală cu program de muzică s-a format Liceul de artă cu secţiile de muzică şi arte plastice care de-a lungul anilor ’90 s-a îmbogăţit cu cele de balet şi teatru.

Plugor Sándor (1940-1999) grafician şi pictor care a lăsat în urmă o operă durabilă, de valoare universală, este personalitatea al cărui nume îl poartă liceul începând din septembrie 2006. Cu ocazia festivităţii de dezvelire a bustului artistului şi de schimbare a denumirii liceului a văzut lumina tiparului acest catalog care oferă o imagine de profunzime a caracterului particular şi complex al educaţiei artistice prezentând momentele definitorii ale demersului şi creaţiile demne de etalare.
În ciuda istoriei sale nu foarte îndelungate, liceul nostru se mândreşte cu rezultate foarte bune în accesul la studiile superioare dar nu cifrele sunt importante ci valoarea umană în formare.