Nr.înreg. 1631 / 12.06.2024                   

PROBE  DE APTITUDINI  ÎN
VEDEREA  
ÎNSCRIERII
 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
ARTISTIC ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025

 

CLASELE
I-IV

 

Data probelor de aptitudini:

Muzică : 20 iunie 2024 , ora  9.00

Din ce constă proba:

secția instrumentală și vocală 2 lucrări de
stil și caracter diferit cu sau  fără acompaniament muzical,

– exerciții de ritm, auz- și memorie muzicală

CLASELE  VI-VIII, CLASELE
X-XI

 

Data probelor de aptitudini:

Arte plastice și decorative :

Clasele VI -VIII: 20 iunie 2024, ora 8.00 și 11.00

Clasele X – XI:20 iunie 2024, ora 8.00 și 11.00

Muzică : 20 iunie 2024 , ora  9.00

 

Înscriere la probele de
aptitudini:

Până în data de 19 iunie 2024  la secretariatul
Liceului de Arte,,Plugor Sándor”
, zilnic între orele 8.00-16.00 sau prin mail

Acte necesare:

–  cerere (se completează la
secretariat)

–  copie carnet de elev clasele frecventate

 

Din ce constă
proba:

SECȚIA ARTE PLASTICE ȘI ARTE DECORATIVE:

1. Proba de desen

Observație după natură –
natură statică alcătuită din două –trei obiecte.Tehnică: desen în creion pe
coală format A3.

 Precizare: dacă în fundal se
folosește draperie, aceasta nu va avea falduri.

Criterii de apreciere: încadrare
în pagină, constructie și valorație

Materiale de lucru (asigurate de
candidat):

• bloc pentru desen, format A3
,  creioane de desen moi: B, 2B, 4B, 6B etc. , gumă de șters

 2. Proba de pictură

Compoziție cu personaje, în
culoare – pe un subiect dat de comisie.

Tehnică: culori de apă.

Materiale de lucru (asigurate de
candidat):

• creioane, hartie format A3,
culori de apă, pensule cu păr moale, paletă pentru amestecul culorilor, vas
stabil pentru apă

 Criterii de apreciere:
echilibrul compoziției; armonia cromatică

SECȚIA MUZICĂ:

Pentru secția instrumentală și vocală 2 lucrări de stil și caracter diferit cu sau  fără
acompaniament muzical, solfegiu, proba de auz-ritm-memorie muzicala

 

DIRECTOR,

Prof. Ambrus Sándor-József