LICITAȚIE DESCHISĂ FĂRĂ PRESELECȚIE PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIULUI BUFETULUI ȘCOLAR

 

Liceul de Arte „Plugor Sándor”, în data de 29 Septembrie 2023, ora 1100, va ține licitație privind închirierea spaţiului destinat pentru bufet școlar.

Caietul de sarcini se poate prelua, contra cost- 50 lei, de la contabilitatea școlii.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0267-312997.