ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.
Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de 7 ani, între 2015 și 2022. Acordul de împrumut (Proiectul pentru învățământ secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost aprobat prin Legea nr. 234/08.10.2015 de ratificare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757/2015.

Mai multe informatii găsiți în fișierele atașate

Informatii ROSE.docx

Secţia de muzică
De treizeci de ani şcoala noastră acordă o atenţie deosebită depistării şi formării tinerelor
talente. De-alungul existenţei sale, secţia de muzică, a oferit elevilor săi numeroase ocazii
pentru a-şi demonstra talentul atât în ţară cât şi peste hotare.

Secţia de arte plastice
Specializările în grafică, pictură, sculptură şi textile se desfăşoară sub îndrumarea
profesorilor-artişti plastici. Ca urmare, elevii noştri obţin an de an rezultate foarte bune la
concursurile naţionale şi internaţionale şi îşi sporesc talentul participând la tabere de creaţie.

Secţia de teatru
Presupune o complexă pregătire de specialitate având ca obiectiv primordial dezvoltarea
personalităţii adolescenţilor. Parcurge etapele procesului prin care tinerii ajung mai aproape
de ei înşişi, li se dezvoltă sensibilitatea şi fineţea emoţională, şi se familiarizează cu limbajul
specific teatrului.

Clădirea școlii, clădirea veche a fost construită în anul 1905 din fondurile Consiliului local, instituţia începând să funcţioneze la 1 septembrie al aceluiaşi an, cu statutul de primă şcoală publică elementară de stat din Sfântu Gheorghe. Din acest considerent clădirea şcolii a fost declarată monument arhitectonic. La data respectivă clădirea era compusă din:11 săli de clasă,1 sală festivă, 1 birou, 1 cancelarie, 1 bibliotecă, 1 locuinţă cu trei camere pentru director, 1 anexă. În anul 1962 s-a amenajat sala de sport a şcolii din fondurile primăriei oraşului iar în 1963 s-a construit un grup sanitar. În 1971, deasupra sălii de sport s-a construit o sală festivă cu scenă mobilă.

Procesul educativ a început în anul şcolar 1905-1906 cu 513 elevi în clasele I-IV, secţia maghiară. Primul director al şcolii a fost învăţătorul Csinádi Lajos. În 1913 efectivul de elevi a ajuns la 657. Pentru această perioadă nu există date de arhivă în ceea ce priveşte colectivul de cadre didactice al şcolii.
În anul 1923, alături de secţia maghiară s-a înfiinţat şi secţia română, cu 96 de elevi în clasele I-IV.
În anul şcolar 1945-1946 secţia română, clasele I-VII era frecventată de 20 de elevi iar secţia maghiară de 196, în total 216 elevi. Trebuie menţionat că şcolile publice de pe teritoriul oraşului se înmulţiseră ceea ce a dus la scăderea efectivelor de elevi.
În anul şcolar 1948-1949 cele două secţii au continuat să funcţioneze. În anul şcolar 1961-1961 existau în total 21 de clase dintre care clasele I-VII A şi B erau de secţie maghiară iar I-VII C era secţia română. Efectivul total de elevi era 582 cu un corp profesoral de 29 cadre didactice.
În anul şcolar 1967-1968 şcoala funcţionează cu 17 clase, din care la ciclul primar cu ambele secţii (română şi maghiară) iar la ciclul gimnazial numai cu secţia maghiară. Efectivul de elevi al şcolii era de 430 cu 23 de profesori şi învăţători. Începând din anul 1968 şcoala a funcţionat ca Şcoală generală cu program suplimetar de muzică.
Clădirea nouă– dată în folosinţă în anul 1982, cu 26 de săli individuale destinate procesului de învătământ instrumental.

Continue reading