Idén is tartunk Nyílt napot a ,,Plugor Sándor’’ Művészeti Líceumban, ahol óvodás gyerekeknek mutatjuk meg a művészeti oktatás zene tagozatát.

 

A SEPSISZENTGYÖRGYI PLUGOR SÁNDOR MŰVÉSZETI LICEUM VEZETŐTANÁCSA

-Kossuth Lajos utca 15 szám alati székhellyel-

Versenyvizsgát hirdet karbantartó munkás állás betöltésére

Jelentkezési feltételek:

286/23.03.2011-es törvény 3 és 4 szakasza által előírt általános feltételek, valamint:

 • Középfokú végzettség: karbantartó/villanyszerelő/lakatos/
 • Legalább 5 év szakirányú régiség
 • Román és magyar nyelv teljeskörű ismerete
 • Számitógépes ismeretek
 • B kategoriájú hajtási engedély (minimum 2 év régiség)

A jelentkezéshez szükséges iratokról és a versenyvizsgára vonatkozó könyvészetről bővebb tájékoztatás az iskola hirdetőjén, illetve a  0731367344,  0267312997 telefonszámon valamint az  edu@liceuldearteplugorsandor.ro email címen lehet.

A versenyvizsga időpontja

 • december 28.-án 900 órától irásbeli vizsga
 • december 29.-én 900 órától szóbeli vizsga

Bodó Mária, a pedagógus

(Békés, 1919–1995, Sepsiszentgyörgy)

 

 

Köztudott és egyértelműen elfogadott volt Sepsiszentgyörgyön, hogy Bodó Mária tanítványai írnak a leghelyesebben, beszélnek a legválasztékosabban, noha azokban az években, amikor magyar nyelv és irodalmat tanított (1942–1973), nem szerveztek helyesírási, nyelvhelyességi versenyeket, sem tantárgyolimpiákat, ahonnan a tanítványai oklevelekkel térhettek volna haza, hivatalos papírokkal is alátámasztani munkája eredményességét. Személyét mégis legendás elismerés övezte, nevéhez kapcsolva a szakmai tudás mellett a szigorú igényességet, következetességet. Tanári berkekben egyfajta mérce volt, a szülők körében megnyugtató biztosíték: nála jó kezekben van a gyermek.

Híre-neve megelőzte személyes találkozásunkat, 1969 őszét, amikor (pályakezdő tanárként) kollégája lettem egy tanévre a sepsiszentgyörgyi 1-es számú Általános Iskolában.  Munkakapcsolatunk során megbizonyosodtam, hogy a hírek nem túloztak, Bodó Mária valóban remek tanár, de több annál: igazi pedagógus, a görög paidagogosz jelentése szerinti „gyermekvezető”, tanítványainak nevelője, fiatalabb munkatársainak segítő tanácsadója. A kisváros sajátosan helyi elvárásainak, hangadó személyiségeinek, azok kapcsolati hálójának tárgyilagos bemutatásával és véleményezésével a beilleszkedésben segített. Szakmai beszélgetéseink iránymutatóak voltak, olyasmit tanulhattam tőle, amire az egyetemen nem készítettek fel, amire csak sok év tapasztalata és szakmai gyakorlata taníthatja meg a jó pedagógust. Jó szándékú érdeklődése elhozta néhány tanítási órámra, utána értékelte a frissen hozott, új szemléletet, a „modern” módszereket. Bár az ő módszerei ma is megállnák a helyüket, mert tudásból, céltudatosságból, hivatástudatból, a gyermek tiszteletéből táplálkoztak.

Az általa színpadra állított A Jóka ördöge (Arany János) próbáin lenyűgözött a türelme és humorérzéke, a helyes ejtést, hangsúlyt és beszédritmust gyakoroltató konoksága. Lendületes, fiatalos volt, nem csak a katedrán vagy a művelődésszervezésben, de a mindennapokban is, nem sejtettem, hogy közel áll a nyugdíjas korhoz. Nevelőtestületi üléseken elült a zaj, ha ő jelentkezett szólásra, az ő beszéde üde kilépés volt a korra jellemző üres fecsegésből. Mert nem csak beszélt, hanem mondott is a rá jellemző szókimondó egyenességgel. Az ideológiai szemináriumokon fegyelmezetten részt vett, de soha nem szólalt meg. Mert megengedhetem magamnak a hallgatást – válaszolta az okot firtató kérdésemre. (Ma már tudom, hogy az „osztályharc” éveiben keményen megfizetett az 1970-beli hallgatás jogáért.) Barátsággá alakult kapcsolatunkban a mentor-szerepe mindvégig megmaradt, nyugalmazottként is példát mutatott, okos volt a biztatása, bölcs tapintatú az elmarasztalása.

Véndiákok emlékkönyvét lapozgatva állapíthattam meg, hogy volt tanítványai idős korukban, túl a 80-on is sűrűn emlegetik, hálával emlékezve Mária nénire, „felejthetetlen példaképnek”, „sorsuk irányítójának” nevezik, aki „nagyon értett hozzá, hogyan kell a gyermeki szívekbe bevinni a szeretetet”, „nem csak tanított, de nevelt”, „életre szóló nyomot hagyott bennünk”, „meghatározta a pályaválasztásomat”, „általa olyan képességekre tettünk szert, amelyeknek egész életünkben hasznát vettük, s amelyeket mások irigyelve csodáltak ”.

Bodó Jenőné szül. Szász Mária 1919-ben született Békésen. A békési Református Gimnáziumban érettségizett, a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem Bölcsészkara Tanárképző Tagozatának magyar-német-történelem szakán diplomázott. 1942 szeptemberétől a sepsiszentgyörgyi ref. Székely Mikó Kollégium Polgári Leányiskolájának előbb helyettes, majd rendes tanára. Az 1948-as tanügyi reformot követően az 1. sz. Általános Iskolában szolgált magyar nyelv és irodalom szakos tanárként, 1973-as nyugdíjba vonulásáig. Katedrai munkája mellett írt nyelvtankönyvet, vezette az iskola műkedvelő csoportját, ballada-esteket, színházi előadásokat szervezett, műveket dramatizált, különböző alkalmakra szövegeket állított össze (A csillagvirágos lány című kötetben – szerk. Forrai Tibor, Corvin Kiadó, 2001 – egy munkával szerepel.).

Emberpróbáló korban élt. Elnagyolva nézve is benne van ebben Trianon, a második világégés, a személyi kultusz, a kommunista diktatúra legvadabb évei. Mételyes, csúf korban élt – mondhatjuk Tompa Lászlóval –, de tiszta ember volt, példa a méltóságra, pedagógusi elhivatottságra és becsületre.

 

Tulit Ilona

ny. magyartanár, Sepsiszentgyörgy


Nr. înreg. 2656 / 15.07.2022

A
SEPSISZENTGYÖRGYI  PLUGOR  SÁNDOR  MŰVÉSZETI  LÍCEUM  KÉPESSÉGPRÓBÁKAT  TART
A  2022-2023-AS  TANÉVRE, MŰVÉSZETI  OKTATÁSBA  FELVÉTELIZŐ TANULÓKNAK

 

FELVÉTELI  IX. OSZTÁLYBA,  II.
FORDULÓ

BEISKOLÁZÁSI
TERV:
a Plugor Sándor Művészeti Líceum a 2022-2023-es tanévben 3
osztályt indít. A fent maradt helyek száma a felvételi második fordulójára:

 

 -1 magyar zene / dráma szakosztály

Szakosztály

Szabad helyek száma

Rroma helyek

Speciális helyek

Zene

1

1

Dráma

1

 

-1 magyar képzőművészet szakosztály

Szakosztály

Szabad helyek száma

Rroma helyek

Speciális helyek

Képzőművészet

8

1

1

 

-1 román zene / képzőművészet / dráma szakosztály

Szakosztály

Szabad helyek száma

Rroma helyek

Speciális helyek

Zene

2

Képzőművészet

6

Dráma

3

 

BEIRATKOZÁS A KÉPESSÉGVIZSGÁKRA:

 1. július 26-án 8.00-15.00 óráig az iskola titkárságán személyesen vagy elektronikus postai úton.

 

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES ÍRATOK:

– a beiratkozási kérvény melléklete (az általános iskola adja)

– születési bizonyítvány fénymásolata  és személyi igazolvány fénymásolata

– szülők személyi igazolványának fénymásolata

– a VIII-os Országos Értékelés eredményeit tartalmazó igazolás (adeverință de participare la examenul de evaluare națională)

– az V-VIII.osztályok anyakönyvi kivonatának másolata (foaie matricolă)

 

KÉPESSÉGVIZSGÁK PROGRAMJA :

Zene szakosztály: 2022. július.27, 9.00 órátol (Díszterem)

Dráma szakosztály / magyar tagozat : 2022. július 27., 17.00 órától (Visky Árpád terem)

Dráma szakosztály / román tagozat : 2022. július 27., 10.00 órátol (Dan Turbatu terem)

Képzőművészet szakosztály :

 • rajzvizsga : 2022. július 27., 9.00 órától (206- terem)
 • kompozíció : 2022. július 28., 9.00 órától (206-terem)

 

A vizsgák időtartama 5 óra.

 

EREDMÉNYHIRDETÉS: 2022. július 29, 10.00 órától

 

FELVÉTELI    TARTALMA:

KÉPZŐMŰVÉSZET TAGOZAT:

Szükséges felszerelés:

-a rajzvizsgára: A3 tömb, grafitceruzák (B, B2, B4, B6)

-a kompozícióvizsgára: tempera / akrill / vízfesték , palett, ecsetek

 

ZENE TAGOZAT:

Amivel készülni kell:

a művészeti-zene oktatásból jövő tanulóknak :

– hangszereseknek 1 etüd (gyakorlat) és 2 – stílusban és karakterben eltérő – klasszikus zenei mű, kíséret vagy kíséret nélkül
– énekszakosoknak 2 – stílusban és karakterben eltérő népi vagy klasszikus zenei mű – kíséret vagy kíséret nélkül

Azok a tanulók, akik általános oktatásból érkeznek és felvételiznek zene tagozatra 2-3 mű  bemutatása hangszeren vagy énekhangon, illetve hallás és ritmuspróba.

DRÁMA TAGOZAT:

Amivel készülni kell:

– 1 szabadon választott vers

– 1 rövid próza (novellarészlet, történet vagy mese)

– 1 szabadon választott ének

–  ritmikai gyakorlatok

– a felvételi részeként sor kerül egy interjúra, kötetlen beszélgetésre a felvételiző diákkal

 

FONTOS TUDNIVALÓK A KÉPESSÉGVIZSGÁRÓL:

Az átmenő jegy a képességpróbákon 6-os(hatos).

A képessévizsgát nem lehet fellebbezni.

 

További információkat a 0267 312997 vagy a 0725 523498-as  telefonszámokon érnek el.

 

 

 

IGAZGATÓ,

  

SEBESTYÉN-LÁZÁR ENIKŐ

 

Az eredmények az alábbi PDF állományban található:

Rezultate_EN8_2022

 

 

A fellebezési kérés nyomtatványa:

Model Cerere Contestatie EN8 2022_

 

 

Az eredmények közlésének a menetrendje:

 • 23 iunie 2022 (până la ora 14,00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
 • 23 iunie 2022 (ora 16:00 – ora 19:00): Depunerea contestațiilor
 • 24 iunie 2022 (ora 8:00 – ora 12:00): Depunerea contestațiilor
 • 24 iunie – 29 iunie 2022: Soluționarea contestațiilor
 • 30 iunie 2022: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor