I. Clădirea şcolii

A fost construită în anul 1905 din fondurile Consiliului local, instituţia începând să funcţioneze la 1 septembrie al aceluiaşi an,cu statutul de primă şcoală publică elementară de stat din Sfântu Gheorghe. Din acest considerent clădirea şcolii a fost declarată monument arhitectonic.

old_school

La data respectivă, în 1905, clădirea era compusă din:

 • 11 săli de clasă,
 • 1 sală festivă,
 • 1 birou, 1 cancelarie,
 • 1 bibliotecă,
 • 1 locuinţă de trei camere pentru director,
 • 1 anexă

În anul 1962 s-a amenajat sala de sport a şcolii din fondurile primăriei oraşului iar în 1963 s-a construit un grup sanitar. În 1971, deasupra sălii de sport s-a construit o sală festivă cu scenă mobilă.

În anul 1965 s-au asanat cele două încăperi din pivniţa clădirii, s-a introdus curentul electric şi în una dintre ele s-a amenajat un atelier-şcoală cu 27 de bănci de lucru.

image002

În anul 1995 clădirea veche a şcolii a fost reamenajată exclusiv pentru studiul disciplinelor de specialitate. Au fost dotate ateliere de desen, pictură, grafică, sculptură, textile, sală de istoria artelor, 2 săli de balet, sală festivă modernizată, săli pentru teoria muzicii şi ansamblu coral respectiv orchestră.Clădirea a fost consolidată  şi atât interiorul cât şi exteriorul au fost renovate conform legislaţiei în vigoare referitoare la restaurarea monumentelor arhitectonice.

III. Clădirea nouă - dată în folosinţă în anul 1982, cu 16 săli de clasă în care se defăşoară orele de cultură generală, în două serii, clasele ciclului primar şi gimnazial înainte de masă iar cele liceale după-amiază. Clădirea are la parter 26 de săli individuale destinate procesului de învătământ instrumental.

În clădirea nouă a liceului s-a amenjat biblioteca cu peste 14.000 de volume în gestiune, bine dotată din punctul de vedere al literaturii române, maghiare, universale şi nu în ultimul rând al literaturii de specialitate.

II. Procesul educativ

A început în anul şcolar 1905-1906 cu 513 elevi în clasele I-IV, secţia maghiară. Primul director al şcolii a fost învăţătorul Csinádi Lajos.

În 1913 efectivul de elevi a ajuns la 657. Pentru această perioadă nu există date de arhivă în ceea ce priveşte colectivul de cadre didactice al şcolii.

În anul 1923, alături de secţia maghiară s-a înfiinţat şi secţia română, cu 96 de elevi în clasele I-IV.

În anul şcolar 1945-1946 secţia română, clasele I-VII era frecventată de 20 de elevi iar secţia maghiară de 196, în total 216 elevi. Trebuie menţionat că şcolile publice de pe teritoriul oraşului se înmulţiseră ceea ce a dus la scăderea efectivelor de elevi.

În anul şcolar 1948-1949 cele două secţii au continuat să funcţioneze.

În anul şcolar 1961-1961 existau în total 21 de clase dintre care clasele I-VII A şi B erau de secţie maghiară iar I-VII C era secţia română. Efectivul total de elevi era 582 cu un corp profesoral de 29 cadre didactice.

În anul şcolar 1967-1968 şcoala funcţionează cu 17 clase, din care la ciclul primar cu ambele secţii (română şi maghiară) iar la ciclul gimnazial numai cu secţia maghiară. Efectivul de elevi al şcolii era de 430 cu 23 de profesori şi învăţători.

Începând din anul 1968 şcoala a funcţionat ca Şcoală generală cu program suplimetar de muzică.

Încă din această perioadă obiectivele educaţionale pe care şcoala şi le-a propus au fost cele de a contribui la îmbogăţirea orizontului cultural al comunităţii , de a oferi amatorilor actului cultural de înaltă ţinută posibilitatea de a-şi cultiva simţul artitic.

Audiţiile săptămânale organizate cu şi pentru elevi şcolii, pentru părinţii acestora, festivalurile camerale,concertele tradiţionale de sărbători sau de adio ale absolvenţilor sunt încetăţenite în conştiinţa publicului.

IV. Liceul de Artă

În 1990 Şcoala generală nr. 1 cu program suplimentar de artă a devenit Liceu de Artă cu clasele I-XII, având în oferta sa curriculară 3 profiluri artistice :

 • muzică,
 • arte plastice
 • balet la care din anul 2000 s-a adăugat profilul teatru.

Procesul de predare-învăţare se desfăşoară la toate cele trei nivele ale învăţământului preuniversitar (primar, secundar inferior şi superior în clase cu predare în limba română şi cu predare în limba maghiară). La nivelul judeţului Covasna este singurul liceu vocaţional cu profil artistic fapt pentru care în conştiinţa comunităţii şi-a dobândit  în mare măsură statutul de furnizor de cultură.

Prin întreaga sa activitate Liceul de Artă a oferit şi oferă numeroase ocazii în care elevii săi  îşi pot dovedi talentul pe plan local, naţional şi internaţional şi totodată reuşesc să contribuie la îmbogăţirea vieţii culturale a comunităţii.

În anul şcolar 2005-2006, liceul are un efectiv de 526 de elevi şi 116 cadre didactice.

Rezultate şcolare:

 • ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune:
 • în ciclul primar : 97 elevi (63,39%) cu calificativul “foarte bine”
 • în ciclul gimnazial : 35 elevi (18,13%) cu medii generale între 9-10
 • în ciclul liceal : 44 elevi (17,12%) cu medii generale între 9-10
 • ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune:
 • la specialitate : 72,36%

Procent de promovabilitate la examenele naţionale : 70% - 80%

Continuarea studiilor în universităţi şi colegii : 85% din absolvenţi.

În anul 2006, în luna octombrie, am adus un omagiu regretatului nostru coleg, artist plastic de renume naţional şi internaţional, graficianul Plugor Sándor (1940-1999), prin organizarea unei ceremonii de dezvelire a bustului său şi amplasarea în curtea clădirii vechi a liceului. Cu această ocazie, pentru a onora memoria sa, activitatea creatoare prestigioasă şi harul prin care a reuşit să devină mentorul unei întregi generaţii de tineri artişti am dat instituţiei noastre numele său, Liceul de Artă devenind astfel, Liceul deArtă „Plugor Sándor”.

·szobor_2

Bust realizat de sculptorul de origine covăsneană, Jecza Péter, 2000, Timişoara.

·

Catalog Online

Acces

Calendar

L M M J V S D
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Conținut recent

Administrator
Administrator
Administrator
Administrator
Administrator

Language