Művészeti Líceum  - Sepsiszentgyörgy

Az intézmény rövid története 

I. Az iskola épülete 

1905-ben a Helyi Tanács építtette és ugyanazon év szeptember 1-jétől Sepsiszentgyörgy első állami elemi iskolájaként kezdte működését. Ennek tulajdonítható az iskola épületének műemlékké nyilvánítása.

1905-ben az épület a következőkből állott:

v 11 osztályterem

v 1 díszterem

v 1 iroda, 1 tanári

v 1 könyvtár

v 1 háromszobás igazgatói lakás

v 1 melléképület

1962-ben a polgármesteri hivatal költségein berendezték a tornatermet.

1963-ban megépítették a mellékhelyiségeket.

1971-ben a tornaterem fölé egy mozgatható színpaddal felszerelt dísztermet rendeztek be.

1965-ben használhatóvá tették az iskola pincéjének két helyiségét, bevezették a villanyt, és az egyikben iskolaműhelyt hoztak létre 27 munkapaddal.

1995-ben az iskola régi épületét a szaktantárgyak oktatásának megfelelően építették át. Különböző termeket rendeztek be: rajz-, festészet-, grafika-, szobrászat-, textilművészet-, művészettörténet-, 2 balett-termet. Felújították a dísztermet, helyiségeket biztosítottak a zeneelmélet, a kórus és a zenekar számára.

Az építészeti műemlékekre vonatkozó törvényeknek megfelelően az épületet megerősítették, külső és belső felújításokat végeztek.

II. Az új épületet 1982-ben adták át, 16 osztályteremmel, ahol általános műveltségi tantárgyakat tanítottak: délelőtt az elemi és gimnáziumi tanulóknak, délután a líceumi tagozatnak. Az épület földszintjén 26 kisebb terem található, ahol különböző hangszereken tanulhatnak, gyakorolhatnak a tanulók.

A líceum új épületében rendezték be a több mint 14000 kötettel rendelkező könyvtárat, amely gazdag választékot nyújt román, magyar, világirodalmi és szakirodalmi olvasmányokból.

III. Oktatási-nevelési folyamat

Az 1905-1906-os tanévben kezdődött magyar tagozattal, 513 I-IV osztályos tanulóval. Az iskola első igazgatója Csinádi Lajos tanító.

1913-ban a tanulók létszáma 657-re ugrott. Ebből az időszakból nincsenek az iskola pedagógusaira vonatkozó irattári adatok.

1923-ban a magyar tagozat mellett elindult a román tagozat is, 96 I-IV osztályos tanulóval.

Az 1945-1946-os tanévben I-VII osztályban összesen 216 tanulót tartott számon az iskola: román tagozaton 20 tanuló, magyar tagozaton 196 tanuló. Fontos megjegyezni, hogy a város területén több iskola létesült, amely a tanulók létszámának csökkenéséhez vezetett.

Az 1948-1949-es tanévben mindkét tagozat – román és magyar – működött.

Az 1961-1962-es tanévben összesen 21 osztály indult, amelyekből az I-VII A és B osztály magyar tagozatú volt, az I-VII C osztály román tagozatú. A tanulók

összlétszáma 582, a pedagógusoké 29.

Az 1967-1968-as tanévben az iskola 17 osztállyal indult. Az elemi oktatás román és magyar tagozaton is működött, gimnáziumban pedig csak magyar tagozatú osztályok voltak. A tanulók létszáma 430, 23 tanárral és tanítóval.

1968-tól Általános Iskolaként működött az intézmény, zeneoktatással kiegészítve.

Már ettől az időszaktól kezdve az iskola oktatási-nevelési célkitűzése az, hogy gazdagítsa a közösség műveltségi látókörét, a kultúra iránt érdeklődő tanulóknak lehetőséget biztosítson magas színvonalon fejleszteni művészi érzéküket.

A tanulókkal és tanulóknak, szülőknek hetente megszervezett audíciók, a kamarazene-fesztiválok, a hagyományos ünnepi előadások, valamint a végzősök búcsúkoncertjei már beépültek a köztudatba.

IV. Művészeti Líceum

1990-ben a zeneoktatással kiegészített 1-es számú Általános Iskola I-XII osztályos Művészeti Líceummá alakult, amelynek az oktatási ajánlatában a következő művészeti szakok szerepelnek:

v zene

v képzőművészet

v balett

v 2000-től dráma

A középiskolai oktatás három szinten működik: elemi tagozaton, gimnáziumban, líceumban – román és magyar nyelven. Kovászna megyében ez az egyetlen művészeti líceum, ennek köszönhetően kultúraközvetítő szerepe van a köztudatban.

A Művészeti Líceum tevékenysége számtalan helyi, országos és nemzetközi megmérettetésen való részvételt biztosít a tanulók tehetségének megnyilvánulására, így gazdagítva a közösség kulturális életét.

Az országos vizsgák sikerességének aránya: 70-80%.

Egyetemekre való bejutási arány: 85%.

A sepsiszentgyörgyi Művészeti Líceum  jellegzetes oktatási módszerével a személyiség alapvető értékeit alakítja ki.

Az iskola jelszava

“Megismerésre és harmóniára irányuló nevelés”,

amely tükrözi a tanítási-oktatási folyamat kettős jellegét: általános műveltségi és művészeti ismeretek alapos elsajátítását a középiskolai oktatás mindhárom szintjén, elkezdve az óvodai előkészítőtől a líceumi végzős osztályokig. Az évek során ez a tevékenység meggyőző módon meghatározta a szülők döntését gyerekük oktatási irányítását illetően.

A Művészeti Líceum hivatása a társadalom kulturális igényeihez igazodik, figyelembe véve a következő elvárásokat:

v megvalósítani egy művészeti középiskolai intézmény sajátos oktatási-nevelési céljait

v a szakművészeti oktatást összehangolni az általános műveltségi tantárgyakkal a tanulók személyiségfejlesztése érdekében

v felkészült, aktív, munkájukban hatékony líceumi végzősöket képezni, akik alkalmasak a társadalomba való beilleszkedésre

v a minőségi oktatás révén elnyerni a szülők és a helyi tanács bizalmát, támogatását  - ennek érdekében a pedagógusok folyamatosan továbbképzéseken vesznek részt,valamint az iskola hatékonyan kezeli a humán és anyagi erőforrásokat

v az elért eredmények alapján tudatosítja a helyi közösségben a művészeti nevelés fontosságát, valamint lehetőséget biztosít a tanulóknak, hogy művészi képességeiket egyetemeken továbbfejlesszék

Szaktantárgyak oktatása

Zenetagozat 

1968-ban elemi és gimnáziumi szinten indult, majd a líceum működési szabályzata alapján a zenetagozat minden osztályába bevezették a zeneoktatást.

A tanulók:

v zeneelméletet

v zenetörténetet

tanulnak, egyéni hangszerórákon vesznek részt:

v hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő, klasszikus gitár

v fuvola, klarinét, fagott, trombita, harsona, kürt

v ütős hangszerek

v klasszikus kántó

és csoportos tevékenységeket folytatnak:

v kamarazene, zenekar, énekkar

A tanulók megyei, megyeközi és országos hangszerversenyeken,

kórusversenyeken bizonyítják tehetségüket, ahol I, II, III díjakat, dicséreteket, a zsűri különdíját nyerik el. Nemzetközi szinten különböző versenyeken, fesztiválokon díjazták munkájukat: Rottenburg 1992, Miskolc 1993, Budapest 1996, 1997, 1998, Kanizsa 1997, Mohács 1999, stb.

Képzőművészeti tagozat

1990-ben indult, amikor az általános iskola művészeti líceummá alakult, a következő szakokkal: rajz, grafika, falfestészet, szobrászat és textilművészet. A művészeti tantárgyakat szakképzett tanárok, országos és nemzetközi szinten elismert, hivatástudatuknak élő művészek tanítják, akik a fiatal nemzedék képességfejlesztésére törekednek.

A pedagógusok elkötelezettségének, a tanulók tehetségének köszönhetően számos országos és nemzetközi díj gazdagítja az iskola hírnevét:

v tanulóink munkáit folyamatosan megtekinthetik különböző rajzkiállításokon: Csehországban, Magyarországon, Németországban, Indiában, Japánban

v a Bikfalván, Marosfőn, Borszékon, Csernátonban, Pécsett (Magyarország), Heidelbergben, Bautzenben (Németország) megrendezett alkotótáborok hozzájárulnak a tanulók kreativitásfejlesztéséhez, valamint gazdagítják a háromszéki oktatás képviselőjének hírnevét: a Művészeti Líceumét.

Táncművészet

Szakképzett tanárok irányításával 1990-ben indult a klasszikus balett- és néptáncoktatás. A tagozat tanulói számos sikert értek el szakmai olimpiákon, színvonalas előadásokat nyújtottak a helyi közönségnek és folyamatosan együttműködtek hivatásos társulatokkal. Rendszeresen részt vettek hazai (Târgu Jiu) és külföldi (Magyarország) szakmai táborokban.

Drámatagozat

2000-től működik a városi színház művészeinek figyelmes és következetes irányításával. A drámatagozat tanulói elsajátíthatják a szakmai képességeket, önismereti, személyiségfejlesztő tevékenységeken, valamint különböző tréningeken, alkotótáborokban vehetnek részt szakképzett oktatók irányításával.

Újszerű előadásokat mutatnak be a helyi közönségnek, amelyekkel sikeresen lépnek fel a líceumoknak szervezett színházfesztiválokon, országos és nemzetközi versenyeken. Büszkék lehetünk a Diákszínjátszók Fesztiválján, a Licarton elismert I díjra, a magyarországi versenyekre, előadásokra.

2006 júniusában az országos és nemzetközi szinten elismert néhai képzőművész kollégánk, Plugor Sándor grafikus (1940-1999) szobrát a régi iskola udvarán ünnepélyes keretek között felavattuk.

Kimagasló munkásságát értékelve, tisztelve, amely által az akkori fiatal művésznemzedék mentorává vált, intézményünk neve Plugor Sándor Művészeti Líceum lett.

A háromszéki származású Jecza Péter szobrászművész által készített mellszobor

2000, TemesvárOnline Napló

Acces

Naptár

h k s c p s v
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Friss tartalom

Administrator
Administrator
Administrator
Administrator
Administrator

Nyelv