Bármely nép megmaradásának feltétele, hogy hitét, nyelvét, kultúráját megtartsa, erősítse, ápolja, gazdagítsa. Ennek a térségnek, Háromszéknek, égető szüksége van a művelődésre, mert itt tömegek váltak gyökértelenné és nemzedékek nőttek fel kultúra hiányában. Felemelkedésünk olyan erőteljes intézmények által válik lehetővé, melyeknek a művelés az elsődleges feladatuk. Aki egy művészeti líceumot működtet, fenntart, támogat a jövőt építi, mert ami ma nehéznek vagy költségesnek tűnik, ami ma áldozat, holnap sokszorosan megtérül.
A Művészeti Líceum a hajdani zeneiskolából alakult 1990-ben. A kilencvenes évek során a zene és képzőművészet tagozat mellet balett, népi tánc és dráma tagozattal gazdagodott.
Líceumunk névadója Plugor Sándor (1940-1999) grafikus és festőművész, aki maradandó, egyetemes értékű életművet hozott létre, iskolánk tanára volt.
Líceumunk, rövid múltja ellenére, nagyon jó eredményekkel büszkélkedhet, ami a továbbtanulási arányt illeti, de nem a számok a fontosak, hanem a kibontakozó minőség.