Clădirea școlii, clădirea veche a fost construită în anul 1905 din fondurile Consiliului local, instituţia începând să funcţioneze la 1 septembrie al aceluiaşi an, cu statutul de primă şcoală publică elementară de stat din Sfântu Gheorghe. Din acest considerent clădirea şcolii a fost declarată monument arhitectonic. La data respectivă clădirea era compusă din:11 săli de clasă,1 sală festivă, 1 birou, 1 cancelarie, 1 bibliotecă, 1 locuinţă cu trei camere pentru director, 1 anexă. În anul 1962 s-a amenajat sala de sport a şcolii din fondurile primăriei oraşului iar în 1963 s-a construit un grup sanitar. În 1971, deasupra sălii de sport s-a construit o sală festivă cu scenă mobilă.

Procesul educativ a început în anul şcolar 1905-1906 cu 513 elevi în clasele I-IV, secţia maghiară. Primul director al şcolii a fost învăţătorul Csinádi Lajos. În 1913 efectivul de elevi a ajuns la 657. Pentru această perioadă nu există date de arhivă în ceea ce priveşte colectivul de cadre didactice al şcolii.
În anul 1923, alături de secţia maghiară s-a înfiinţat şi secţia română, cu 96 de elevi în clasele I-IV.
În anul şcolar 1945-1946 secţia română, clasele I-VII era frecventată de 20 de elevi iar secţia maghiară de 196, în total 216 elevi. Trebuie menţionat că şcolile publice de pe teritoriul oraşului se înmulţiseră ceea ce a dus la scăderea efectivelor de elevi.
În anul şcolar 1948-1949 cele două secţii au continuat să funcţioneze. În anul şcolar 1961-1961 existau în total 21 de clase dintre care clasele I-VII A şi B erau de secţie maghiară iar I-VII C era secţia română. Efectivul total de elevi era 582 cu un corp profesoral de 29 cadre didactice.
În anul şcolar 1967-1968 şcoala funcţionează cu 17 clase, din care la ciclul primar cu ambele secţii (română şi maghiară) iar la ciclul gimnazial numai cu secţia maghiară. Efectivul de elevi al şcolii era de 430 cu 23 de profesori şi învăţători. Începând din anul 1968 şcoala a funcţionat ca Şcoală generală cu program suplimetar de muzică.
Clădirea nouă– dată în folosinţă în anul 1982, cu 26 de săli individuale destinate procesului de învătământ instrumental.

Liceul de Artă
În 1990 a devenit Liceu de Artă cu clasele I-XII, având în oferta sa curriculară 3 profiluri artistice: muzică, arte plastice, balet, la care din anul 2000 s-a adăugat profilul teatru. Procesul de predare-învăţare se desfăşoară la toate cele trei nivele ale învăţământului preuniversitar (primar, secundar inferior şi superior în clase cu predare în limba română şi cu predare în limba maghiară). La nivelul judeţului Covasna este singurul liceu vocaţional cu profil artistic fapt pentru care în conştiinţa comunităţii şi-a dobândit în mare măsură statutul de furnizor de cultură.
Prin întreaga sa activitate Liceul de Arte a oferit şi oferă numeroase ocazii în care elevii săi îşi pot dovedi talentul pe plan local, naţional şi internaţional şi totodată reuşesc să contribuie la îmbogăţirea vieţii culturale a comunităţii. Liceul de Arte din Sfântu Gheorghe, prin oferta sa educaţională specifică îşi exprimă personalitatea, setul de valori fundamentale pe care le oferă, promovează cu responsabilitate, prin
cadrele didactice, personalul didactic-auxiliar şi nedidactic, dar şi prin elevii săi, valori etice şi profesionale:

⇢ Responsabilitate morală, socială şi profesională
⇢ Integritate morală şi profesională
⇢ Respect şi toleranţă
⇢ Onestitate şi corectitudine intelectuală
⇢ Imparţialitate, independenţă, obiectivitate
⇢ Cunoaşterea şi respectarea cadrului legislativ
⇢ Autoexigenţă în exercitarea profesiei
⇢ Implicare în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului şcolii

Specializarea muzică
A fost înfiinţată în anul 1968, la nivelul ciclului primar şi gimnazial, mai apoi odată cu statutul de liceu profilul a fost generalizat la toate clasele. Elevii frecventează ore efectuate în grup: muzică de cameră, ansamblu orchestral, ansamblu coral, teoria muzicii, istoria muzicii, armonie, forme muzicale cât şi ore individuale de intrument: vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară clasică, flaut, clarinet, fagot, trompetă,trombon, corn, tubă, instrumente de percuţie, pian, pian complementar și canto clasic. Profesorii secției de muzică sunt oameni bine calificați, artiști interpreți, iar elevii acestei secții participă deseori la concursuri de specialitate cu succes la nivel național dar și internațional.
Specializarea arte plastice
Secţia a pornit în anul 1990 odată cu transformarea şcolii generale în Liceu de Artă oferind specializările: desen, grafică, pictură monumentală, sculptură şi textile, procesare computerizată. Disciplinele artistice sunt predate de profesori calificaţi, artişti de renume naţional şi internaţional dedicaţi atât misiunii lor creatoare cât şi dezvoltării abilităţilor tinerei generaţii.
Specializarea teatru
Funcţionează din anul 2000 sub conducerea atentă şi consecventă a câţiva actori profesionişti ai teatrului din oraş. Pe lângă dobândirea deprinderilor şi abilităţilor specifice specializării, elevii acestei secţii au posibilitatea de a participa la activităţi de autocunoaştere şi dezvoltare a personalităţii, trening-uri în tabere de specialitate organizate de instructori calificaţi. Anual realizează şi prezintă publicului din oraş, din regiune spectacole inedite cu care participă cu succes la festivaluri de teatru al liceenilor sau la concursuri naţionale şi internaţionale.
Din anul 2006, Liceul de Artă a devenit Liceul de Artă „Plugor Sándor” pentru a onora memoria, activitatea creatoare prestigioasă şi harul prin artistul plastic de renume naţional şi internaţional, graficianul Plugor Sándor (1940-1999), care a reuşit să devină mentorul unei întregi generaţii de tineri artişti. Din anul 2014 denumirea școlii a devenit: Liceul de Arte „Plugor Sándor”.