Monthly Archives: február 2017

Az intézmény rövid története

I. Az iskola épülete
1905-ben a Helyi Tanács építtette és ugyanazon év szeptember 1-jétől Sepsiszentgyörgy első állami elemi iskolájaként kezdte működését. Ennek tulajdonítható az iskola épületének műemlékké nyilvánítása. 1905-ben az épület a következőkből állott:
⇢ 11 osztályterem
⇢ 1 díszterem
⇢ 1 iroda, 1 tanári
⇢ 1 könyvtár
⇢ 1 háromszobás igazgatói lakás
⇢ 1 melléképület

1962-ben a polgármesteri hivatal költségein berendezték a tornatermet.
1963-ban megépítették a mellékhelyiségeket. 1971-ben a tornaterem fölé egy mozgatható színpaddal felszerelt dísztermet rendeztek be. 1965-ben használhatóvá tették az iskola pincéjének két helyiségét, bevezették a villanyt, és az egyikben iskolaműhelyt hoztak létre 27 munkapaddal. 1995-ben az iskola régi épületét a szaktantárgyak oktatásának megfelelően építették át. Különböző termeket rendeztek be: rajz-, festészet-, grafika-, szobrászat-, textilművészet-, művészettörténet-, 2 balett-termet. Felújították a dísztermet, helyiségeket biztosítottak a zeneelmélet, a kórus és a zenekar számára. Az építészeti műemlékekre vonatkozó törvényeknek megfelelően az épületet megerősítették, külső és belső felújításokat végeztek.
II. Az új épületet 1982-ben adták át, 16 osztályteremmel, ahol általános műveltségi tantárgyakat tanítottak: délelőtt az elemi és gimnáziumi tanulóknak, délután a líceumi tagozatnak. Az épület földszintjén 26 kisebb terem található, ahol különböző hangszereken tanulhatnak, gyakorolhatnak a tanulók. A líceum új épületében rendezték be a több mint 14000 kötettel rendelkező könyvtárat, amely gazdag választékot nyújt román, magyar, világirodalmi és szakirodalmi olvasmányokból.

Continue reading