Rólunk

Zene tagozat
Fúvós (trombita, harsona, tuba, kürt, fuvola, klarinét), űtős (dob, marimba, xilofon), zongora,
klasszikus ének és vonós (hegedű, cselló, klasszikus gitár, bőgő, brácsa)  szakokon különös
figyelmet szentel a tehetséges gyerekek felkutatására és szakszerű képzésére. Iskolánk zenei
képzésben harminc éves hagyománnyal rendelkezik. Tevékenysége során számos alkalmat
nyújtott diákjai számára, hogy hazai és külföldi megmérettetéseken mutathassák be
tehetségüket és színesíthessék a helyi kulturális életet.

A képzőművészeti oktatás -Grafika, festészet, szobrászat és textil szakokon az oktatást
szakképzett művésztanárok vezetésével végezzük, melynek eredményeképpen többszörösen
országos első helyezést értek el diákjaink és számos határon túli seregszemlén is sikerrel
vettek részt valamint alkotótáborokban tökéletesítették tudásukat.

Dráma tagozat
Komplex szakmai képzés, amelynek fő célja a tizenévesek személyiségének fejlesztése. Azt a
folyamatot járja be, amely során a kamaszok közel kerülnek önmagukhoz, kialakul a lelki
érzékenységük és finomságuk, valamint közelebb kerülnek a színházművészet
nyelvrendszerének megértéséhez, ismeretéhez, használatához, befogadásához.

Az intézmény rövid története

I. Az iskola épülete
1905-ben a Helyi Tanács építtette és ugyanazon év szeptember 1-jétől Sepsiszentgyörgy első állami elemi iskolájaként kezdte működését. Ennek tulajdonítható az iskola épületének műemlékké nyilvánítása. 1905-ben az épület a következőkből állott:
⇢ 11 osztályterem
⇢ 1 díszterem
⇢ 1 iroda, 1 tanári
⇢ 1 könyvtár
⇢ 1 háromszobás igazgatói lakás
⇢ 1 melléképület

1962-ben a polgármesteri hivatal költségein berendezték a tornatermet.
1963-ban megépítették a mellékhelyiségeket. 1971-ben a tornaterem fölé egy mozgatható színpaddal felszerelt dísztermet rendeztek be. 1965-ben használhatóvá tették az iskola pincéjének két helyiségét, bevezették a villanyt, és az egyikben iskolaműhelyt hoztak létre 27 munkapaddal. 1995-ben az iskola régi épületét a szaktantárgyak oktatásának megfelelően építették át. Különböző termeket rendeztek be: rajz-, festészet-, grafika-, szobrászat-, textilművészet-, művészettörténet-, 2 balett-termet. Felújították a dísztermet, helyiségeket biztosítottak a zeneelmélet, a kórus és a zenekar számára. Az építészeti műemlékekre vonatkozó törvényeknek megfelelően az épületet megerősítették, külső és belső felújításokat végeztek.
II. Az új épületet 1982-ben adták át, 16 osztályteremmel, ahol általános műveltségi tantárgyakat tanítottak: délelőtt az elemi és gimnáziumi tanulóknak, délután a líceumi tagozatnak. Az épület földszintjén 26 kisebb terem található, ahol különböző hangszereken tanulhatnak, gyakorolhatnak a tanulók. A líceum új épületében rendezték be a több mint 14000 kötettel rendelkező könyvtárat, amely gazdag választékot nyújt román, magyar, világirodalmi és szakirodalmi olvasmányokból.

Continue reading