Altele

Liceul de Arte ,,Plugor Sándor’’organizează probe de aptitudini în vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare la secția de muzică. Probele de aptitudini se vor desfășura în data de 4 mai, începând de la ora 16,00. Școala nu are circumscripție, fiindcă în învățământul artistic contează talentul și aptitudinea muzicală. Pentru informații suplimentare puteți să sunați la secretariatul unității de învățământ, zilnic între orele 8-16, la numerele de telefon 0267312997 și 0725523498

 

ADMITERE PENTRU CLASA A IX-A
LICEUL DE ARTE ,,PLUGOR SÁNDOR” DIN SFÂNTU GHEORGHE SUSȚINE PROBE DE APTITUDINI DE ADMITERE ÎN LICEU PENTRU ELEVII CARE VOR SĂ BENEFICIEZE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ARTISTIC DIN ANUL ȘCOLAR 2022-2023
PLANUL DE ȘCOLARIZARE: pentru anul școlar 2022-2023 Liceul de Arte,,Plugor Sándor” s-au aprobat:
-1 clasă de muzică / dramă – secția maghiară – 12/ 12 locuri
-1 clasă de arte plastice – secția maghiară – 24 locuri
-1 clasă de muzică / dramă / arte plastice – secția română – 8/ 8/ 8 locuri
ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI se face în perioada 16-17 mai 2022, zilnic între orele 8.00-16.00 la secretariatul liceului prin depunerea directă sau online a documentelor de înscriere.
DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
– anexă la fișa de înscriere (eliberat de școala de proveniență)
– copia după certificatul de naștere al candidatului și copia după buletin al candidatului
– copia după buletin al părinților
– copia după carnetul de elev de unde rezultă situația la învățătură și încheierea situației la învățătură și datele elevului
DESFĂȘURAREA PROBELOR DE APTITUDINI:
Muzică: 18 mai 2022, ora 9.00 (Sala festivă)
Dramă: – secția română: 19 mai 2022, ora 17.00 (sala Dan Turbatu)
– secția maghiară: 19 mai 2022, ora 17.00 (sala Visky Arpad)
Arte plastice: – proba de desen: 18 mai 2022, ora 8.00 (sălile 206-205-201)
​​ – proba de compoziție: 20 mai 2022, ora 8.00 (sălile 206-205-201)
Durata probei este de 4-6 ore.
COMUNICAREA REZULTATELOR: 23 mai 2022
CONȚINUTUL PROBELOR;
SECȚIA ARTE PLASTICE ȘI ARTE DECORATIVE:
Materiale necesare pentru proba de desen: bloc A3, creioane grafit B, 2B, 4B, 6B, iar pentru proba de compoziție : culori acril, tempera sau acuarele, pensule, paletă
SECȚIA MUZICĂ:
Pentru elevii care provin din învățământ artistic: pentru secția instrumentală : 1 studiu și 2 lucrări de stil și caracter diferit cu sau fără acompaniament muzical, pentru secția de canto: 2 piese de stil și caracter diferit cu sau fără acompaniament muzical.
Pentru elevii care provin din învățământ de masă: 2 piese interpretate pe instrument muzical sau prin voce, probe de auz muzical și ritm.
SECȚIA DRAMĂ:
Ce trebuie pregătit:
– 1 poezie la alegere
– 1 proză scurtă (nuvelă sau poveste)
– 1 cântec la alegere
– exerciții de ritm
– un interviu cu candidatul
INFORMAȚII UTILE REFERITOARE LA PROBELE DE APTITUDINI:
Nota finală minimă de promovare probelor de aptitudini este 6(șase).
La probele de aptitudini nu se admit contestații
Pentru informații suplimentare contactați numerele de telefon 0267 312997 și 0725523498
DIRECTOR,
Prof. SEBESTYÉN-LÁZÁR ENIKŐ

 


 

Calendarul Admiterii În Învățământul Liceal

pentru anul școlar 2022-2023

 

Calendar-Admitere-liceu-2022_1.pdf

 


 

ORDIN nr. 5.150/30 august 2021
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal
pentru
anul şcolar 2022 – 2023

 

OM 5.150_2021_admitere liceu 2022-2023_0.pdf

 


 

ORDIN nr. 5.150 din 30 august 2021
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023

– anexe pentru probele de aptitudini –

 

ORDIN nr. 5.150 din 30 august 2021_Admitere liceu 2022-2023.pdf

 

O R D I N
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor
din învățământul preuniversitar de stat

 

NOU din ianuarie Ordin-criterii-burse-localre-1

 


 

CERERE PENTRU ACORDAREA BURSEI SOCIALE – VENITURI MICI

Semestrul …II…. / ANUL ȘCOLAR ………2021-2022……………

 

4 tip NOU cerere bursa SOCIALA-venituri mici sem II

 


 

 CERERE PENTRU ACORDAREA BURSEI SOCIALE – medicale

Semestrul …II…. / ANUL ȘCOLAR ………2021-2022……………

 

4 tip NOU cerere bursa SOCIALA-medical sem II – Copy

 


 

CERERE PENTRU ACORDAREA BURSEI SOCIALE

(orfan sau elev crescut de un singur părinte)

Semestrul …II…. / ANUL ȘCOLAR …2021-2022…

 

4 tip NOU cerere bursa SOCIALA – orfani sem II – Copy

 


 

CERERE PENTRU ACORDAREA BURSEI DE STUDIU

Semestrul ………II……. / anul școlar………2021-2022……….

 

3 tip NOU cerere bursa STUDIU sem II

 


 

UPDATE 04.11.2021

 

În instituția noastră numărul angajaților vaccinate/imunizate (din total 142) este:

87 (61%)

 


La data de 01.11.2021. în instituția noastră sunt vaccinate împotriva COVID-19  57 de persoane (din total 141), adică 40% din tot personalul.

Dragi elevi, dragi părinți,

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte Plugor Sandor în ședința din data de 09.09.2020, a decis următorul scenariu pentru organizare și începeree noului an școlar:

Aceste reguli vor fi obligatorii pentru toți elevii,respectivi părinții Liceului de Arte Plugor Sandor în anul școlar 2020-2021 pentru evitare răspândirii epidemiei de SARS COV-2.

În școala noastră ,25 de clase vor funcționa conform scenariului verde, adică fată în fată toți elevii, iar 5 clase ,VII B, IX A, XA, X B. XI B vor funcționa conform scenariului galben, învățământ hibrid în schimburi de cîte 2 saptamîni, față în față/online.

Festivitatea de deschidere a noului an școlar se va organiza în Parcul din fața clădirii vechi, în data de 14 septembrie începând cu ora  10 , unde ațteptăm următoarele clase :

-Elevii claselor pregătitoare însoțiți de maxim 2 persoane adulte,

-Elevii claselor a V-a, cu 1 însoțitor,

-Elevii claselor a IX-A și a XII-a fără însoțitori.

Festivitatea de deschidere a noului an școlar pentru celelalte clase se va desfățura astfel

  1. Pentru clasele I-IV între orele 8-10, în sălile de clasă,
  2. Pentru clasele 6-8, între orele 9-11. în sălile de clasă,
  3. Pentru clasele 10-11, între orele 11-13-în curtea școlii.

 

Începând cu data de 15 Septembrie activitate școlară se va desfășura conform orarului.Accesul elevilor în incinta școlii se va desfășura conform tabelului.

La intrarea în incinta școlii se va face triajul epidemiologic de către personalul de specialitete, respectiv medic și asistentă.

În atenția părinților!!!

Referitor la evitarea răspândirii cu SARS COV, părinții sunt rugați să respecte următaorele reguli:

  • Părinții nu au voie să intre în incinta școlii, doar în cazul în care au nevoie de documnete de la secretariat.
  • În alte situații vor lua legătura cu dirigintele clasei.
  • Părinții își vor însoți copiii până la poartă, de unde vor fi preluați de învățătoare.
  • La depistarea oricărui simptom de boli respiratorii, este indicat ca elevii să rămână acasă și dirigintele să fie înștiințat!!!
  • Daca vreun copil este diagnosticat cu SARS-COV 2, părintele are obligația să înștiințeze țcoala!!!!
  • În cazul în care copilul se îmbolnăvește în timpul orelor, el va fi condus la izolator, iar părintele va fi anunțat și este obligat să îl ducă la medic.

Pentru orice alte informații, vă rugăm să contactați învățătorul/dirigintele!!!!!

 

VĂ DORIM UN ȘCOLAR CU SĂNĂTATE ȘI ÎMPLINIRI!!!!

 

ACCESUL ELEVILOR

2020-2021

SCHIMBUL 1

INTRAREA PRINCIPALĂ

ORA CLASA PAUZA
7,30 V.A 10.35-10.45,12,25-12.35
7,30 V.B 10.35-10.45,12,25-12.35
7,40 I.B 8,45-8,55,11,30-11,40
7,40 II.A 9,40-9,50
7,40 III.B 10,35-10,45
7,50 V.C 8,45-8,55,11,30-11,40
7,50 VI.A 10.35-10.45,12,25-12.35
7,50 VI.B 9,40-9,50, 25-12.35

 

INTRAREA PRIN CURTE

ORA CLASA PAUZA
7,30 IV.B 8,45-8,55
7,30 VII.A 9,40-9,50,
7,30 VII.B 10.35-10.45,12,25-12.35
7,40 I.A
7,40 II.B 11,30-11,40
7,40 III.A 8,45-8,55
7,40 IV.A 10,35-10,45
7,50 VIII.A 9,40-9,50
7,50 VIII.B 8,45-8,55,11,30-11,40
7,50 0.A 9,40-9,50
7,50 0.B

 

 

 

SCHIMBUL 2

 

INTRAREA PRINCIPALĂ

 

ORA CLASA
     13,50                     IX.C
  X.A
  X.B
  XI.B
  XI.C
  XII.A
   
   

 

INTRREA PRIN CURTE

ORA CLASA
13,50 IX.A
  IX.B
  X.C
  XI.A
  XII.B

 

 

Direcțiunea